Rudzka Liga TenisaSezon 2011/2012                                                                                                    

Strona główna

Aktualna tabela

Rozegrane mecze

2 etap i Masters

Lista startowa

Archiwum

Data ostatniej aktualizacji: 29-03-2012

Mecze rozegrane w fazie zasadniczej:

 

Grupa 1

Grupa 2

1.        Wojciech Żmuda - Grzegorz Pysik

2.        Ryszard Tofil – Rudolf Długaj

3.        Grzegorz Pysik - Rudolf Długaj

4.        Piotr Hess - Grzegorz Pysik

5.        Wojciech Żmuda - Marek Wiejak

6.        Grzegorz Pysik - Marek Jęczmionka

7.        Ryszard Tofil - Darek Wiater

8.        Dorian Woczka - Piotr Hess

9.        Grzegorz Pysik - Robert Okseniuk

10.    Piotr Hess - Rudolf Długaj

11.    Rudolf Długaj - Marek Jęczmionka

12.    Ryszard Tofil - Grzegorz Pysik

13.    Darek Wiater - Dorian Woczka

14.    Ryszard Tofil - Marek Wiejak

15.    Robert Baran - Rudolf Długaj

16.    Robert Baran - Robert Okseniuk

17.    Grzegorz Pysik - Robert Baran

18.    Rudolf Długaj - Robert Okseniuk

19.    Piotr Hess - Marek Wiejak

20.    Ryszard Tofil – Tomek Kruża

21.    Rudolf Długaj - Marek Wiejak

22.    Piotr Hess - Robert Baran

23.    Grzegorz Pysik – Janusz Makselon

24.    Robert Okseniuk – Marek Wiejak

25.    Tomek Kruża - Grzegorz Pysik

26.    Wojciech Żmuda - Tomek Kruża

27.    Rudolf Długaj - Janusz Makselon

28.    Robert Baran - Marek Wiejak

29.    Wojciech Żmuda - Robert Okseniuk

30.    Darek Wiater - Tomek Kruża

31.    Wojciech Żmuda - Marek Jęczmionka

32.    Robert Baran - Tomek Kruża

33.    Wojciech Żmuda - Rudolf Długaj

34.    Tomek Kruża - Marek Jęczmionka

35.    Tomek Kruża - Robert Okseniuk

36.    Darek Wiater - Rudolf Długaj

37.    Wojciech Żmuda - Ryszard Tofil

38.    Darek Wiater - Grzegorz Pysik

39.    Dorian Woczka - Grzegorz Pysik

40.    Tomek Kruża - Rudolf Długaj

41.    Piotr Hess - Ryszard Tofil

42.    Piotr Hess - Darek Wiater

43.    Dorian Woczka - Rudolf Długaj

44.    Grzegorz Pysik - Marek Wiejak

45.    Ryszard Tofil - Marek Jęczmionka

46.    Piotr Hess - Wojciech Żmuda

47.    Piotr Hess - Tomek Kruża

48.    Darek Wiater - Marek Jęczmionka

49.    Darek Wiater - Marek Wiejak

50.    Ryszard Tofil - Robert Okseniuk

51.    Tomek Kruża - Janusz Makselon

52.    Robert Baran - Marek Jęczmionka

53.    Tomek Kruża – Marek Wiejak

54.    Wojciech Żmuda - Janusz Makselon

55.    Wojciech Żmuda - Darek Wiater

56.    Robert Baran - Janusz Makselon

57.    Ryszard Tofil - Robert Baran

58.    Dorian Woczka - Marek Wiejak

59.    Darek Wiater - Robert Okseniuk

60.    Dorian Woczka - Tomek Kruża

61.    Darek Wiater - Robert Baran

62.    Dorian Woczka - Ryszard Tofil

63.    Piotr Hess - Marek Jęczmionka

64.    Robert Okseniuk - Janusz Makselon

6:0, 6:3

6:2, 6:4

6:3, 6:2

4:6, 6:0, 6:0

6:4, 6:2

6:2, 6:2

7:6, 6:4

6:3, 4:6, 6:4

6:4, 6:4

6:2, 6:2

6:1, 6:3

6:3, 6:2

6:2, 6:1

6:1, 6:1

6:7, 7:6 krecz Rudolfa

6:0, 6:4

6:2, 6:1

6:7, 6:4, 7:5

6:0, 6:3

3:6, 6:2, 6:4

4:6, 6:3, 6:2

6:2, 6:0

6:1, 6:2

4:6, 6:3, 6:2

6:2, 6:2

6:4, 7:5

2:6, 6:2, 6:3

6:0, 3:6, 6:2

6:4, 6:1

7:5, 6:7, 7:6

6:4, 6:1

6:4, 6:1

6:2, 6:1

6:3, 6:0

7:5, 6:4      

6:1, 6:3

6:1, 6:3

7:5, 6:2

6:0, 6:2

3:6, 6:3, 6:3

7:5, 6:3

6:2, 6:2

6:3, 3:6, 6:0

6:4, 6:2

6:0, 6:1

1:6, 6:4, 6:0

3:6, 6:2, 6:1

6:1, 6:3

6:1, 6:2

6:1, 0:6, 6:3

6:2, 6:1

7:5, 6:3

6:2, 6:3

6:1, 6:1

2:6, 6:1, 7:6

6:2, 6:2

3:6, 6:3, 7:5

6:1, 6:3

6:3, 6:4

6:4, 6:2

6:4, 4:6, 6:3

6:2, 7:5

6:2, 6:3

6:1, 6:2

1.        Łukasz Schneider – Damian Franke

2.        Bronisław Pysik - Łukasz Schneider * uzgodniono remis

3.        Marcin Zaczyk – Mirosław Kosiński

4.        Mirosław Grzondziel – Darek Stępień

5.        Bogusław Płonka - Darek Stępień

       Piotr Sgodzaj - Bogusław Płonka * nierozstrzygnięty

6.        Wojciech Borys - Mirosław Grzondziel

7.        Łukasz Schneider - Mirosław Kosiński

8.        Darek Stępień - Mirosław Kosiński

9.        Mirosław Grzondziel – Tadeusz Jargilo

10.    Bogusław Płonka - Damian Franke

11.    Mariusz Łochunko – Sebastian Kania

12.    Marcin Zaczyk - Damian Franke

13.    Marcin Zaczyk - Sebastian Kania

14.    Mirosław Kosiński - Tadeusz Jargilo

15.    Bogusław Płonka - Bronisław Pysik

16.    Marcin Zaczyk - Bronisław Pysik

17.    Mariusz Łochunko - Mirosław Kosiński

18.    Mariusz Łochunko – Damian Franke

19.    Marcin Zaczyk - Tadeusz Jargilo

20.    Sebastian Kania - Mirosław Kosiński

21.    Mariusz Łochunko - Bronisław Pysik

22.    Tadeusz Jargilo - Damian Franke

23.    Tadeusz Jargilo - Darek Stępień * uzgodniono remis

24.    Sebastian Kania - Tadeusz Jargilo

25.    Mirosław Grzondziel - Mirosław Kosiński

26.    Bronisław Pysik - Darek Stępień * uzgodniono remis

27.    Bogusław Płonka - Mirosław Kosiński

28.    Wojciech Borys – Jarek Turoń

29.    Marcin Zaczyk - Jarek Turoń

30.    Bogusław Płonka - Sebastian Kania

31.    Darek Stępień - Damian Franke

32.    Marcin Zaczyk - Mirosław Grzondziel

33.    Witek Hadryś - Łukasz Schneider

34.    Mariusz Łochunko - Darek Stępień

35.    Bronisław Pysik - Damian Franke

36.    Paweł Krawczyk - Mirosław Kosiński

37.    Wojciech Borys - Mirosław Kosiński

38.    Marcin Zaczyk - Darek Stępień

39.    Bogusław Płonka - Wojciech Borys * krecz Wojtka

40.    Paweł Krawczyk - Tadeusz Jargilo

41.    Mirosław Grzondziel - Sebastian Kania

42.    Mirosław Grzondziel - Łukasz Schneider

43.    Damian Franke - Jarek Turoń

44.    Łukasz Schneider - Darek Stępień

45.    Marcin Zaczyk - Bogusław Płonka

46.    Wojciech Borys - Paweł Krawczyk

47.    Paweł Krawczyk - Jarek Turoń

48.    Sebastian Kania - Damian Franke

49.    Bogusław Płonka - Łukasz Schneider

50.    Witek Hadryś - Damian Franke

51.    Maciek Jaglarz - Mirosław Kosiński

52.    Maciek Jaglarz - Bronisław Pysik

53.    Wojciech Borys - Darek Stępień

54.    Mariusz Łochunko - Wojciech Borys

55.    Łukasz Schneider - Paweł Krawczyk

56.    Mariusz Łochunko - Tadeusz Jargilo

57.    Sebastian Kania - Maciek Jaglarz

58.    Bogusław Płonka - Benedykt Niemiec

59.    Marcin Zaczyk - Paweł Krawczyk

60.    Sebastian Kania - Darek Stępień

61.    Maciek Jaglarz - Tadeusz Jargilo

62.    Stanisław Maciejowski - Bronisław Pysik

63.    Wojciech Borys - Bronisław Pysik

64.    Stanisław Maciejowski - Damian Franke

65.    Stanisław Maciejowski - Jarek Turoń

66.    Stanisław Maciejowski - Darek Stępień

67.    Stanisław Maciejowski - Tadeusz Jargilo

68.    Stanisław Maciejowski - Paweł Krawczyk

69.    Bronisław Pysik - Tadeusz Jargilo

70.    Stanisław Maciejowski - Benedykt Niemiec

71.    Maciek Jaglarz - Jarek Turoń

72.    Paweł Krawczyk - Darek Stępień

73.    Paweł Krawczyk - Bronisław Pysik

74.    Mirosław Kosiński - Benedykt Niemiec krecz Benedykta

75.    Paweł Krawczyk - Damian Franke

76.    Mirosław Grzondziel - Maciek Jaglarz

77.    Bogusław Płonka - Stanisław Maciejowski

78.    Benedykt Niemiec - Darek Stępień

79.    Paweł Krawczyk - Sebastian Kania

80.    Maciek Jaglarz - Damian Franke

81.    Maciek Jaglarz - Łukasz Schneider

82.    Stanisław Maciejowski - Mirosław Kosiński

83.    Stanisław Maciejowski - Sebastian Kania

84.    Mariusz Łochunko - Stanisław Maciejowski

85.    Benedykt Niemiec - Maciek Jaglarz

86.    Mariusz Łochunko - Bogusław Płonka

87.    Paweł Krawczyk - Maciek Jaglarz

88.    Maciek Jaglarz - Darek Stępień

89.    Mariusz Łochunko - Jarek Turoń

90.    Bronisław Pysik - Mirosław Kosiński

91.    Paweł Krawczyk - Mirosław Grzondziel

92.    Sebastian Kania - Łukasz Schneider

93.    Bogusław Płonka - Tadeusz Jargilo

94.    Bogusław Płonka - Maciek Jaglarz

95.    Benedykt Niemiec - Mirosław Grzondziel

96.    Marcin Zaczyk - Maciek Jaglarz

97.    Marcin Zaczyk - Łukasz Schneider

98.    Bogusław Płonka - Paweł Krawczyk

99.    Wojciech Borys - Tadeusz Jargilo

100. Mariusz Łochunko - Maciek Jaglarz

101. Jarek Turoń - Mirosław Kosiński

102. Damian Franke - Mirosław Kosiński

103. Stanisław Maciejowski - Łukasz Schneider

104. Wojciech Borys - Maciek Jaglarz

3:6, 6:2, 6:3

6:3, 4:6

6:1, 6:1

6:7, 6:4, 6:3

6:4, 6:2

6:7, 6:4

6:2, 6:2

3:6, 6:0, 7:5

6:3, 6:2

7:5, 6:4

6:2, 6:4

6:2, 6:1

6:2, 6:1

6:4, 6:4

7:5, 6:1

6:0, 6:1

6:0, 6:1

6:1, 6:0

6:0, 6:1

6:1, 6:2

7:5, 7:5

6:2, 6:0

4:6, 6:3, 6:1

6:2, 1:6

3:6, 6:0, 6:3

6:1, 2:6, 6:1

6:3, 5:7

6:1, 6:2       

6:1, 6:3

6:1, 6:0

6:2, 7:6

6:4, 7:6

6:2, 6:0

6:2, 6:4

6:0, 6:0

6:1, 6:4

6:2, 6:1

6:1, 6:2

6:1, 6:1

3:6, 7:5

6:3, 6:3

6:3, 7:5

6:1, 7:5

6:1, 4:6, 6:3

6:3, 6:4       

6:1, 1:6, 6:3

6:0, 6:3

6:1, 6:1

6:3, 6:7, 6:4

6:1, 7:6

6:0, 6:1

6:2, 3:6, 6:3

6:1, 6:4

6:2, 6:2

6:3, 6:3

6:3, 6:3

6:2, 6:0

6:2, 6:3

6:1, 6:1

6:3, 6:2

6:1, 7:5

6:1, 6:2       

6:3, 6:4

6:1, 6:1

6:2, 6:3

6:2, 6:0

6:2, 6:4

6:3, 6:1

1:6, 6:3, 6:2

6:2, 6:0

6:4, 6:3

6:1, 6:3

6:4, 6:1

7:5, 6:3

2:6, 6:4

4:6, 6:1, 6:3

6:3, 0:6, 6:4

6:3, 7:5

7:5, 6:0

7:6, 6:2

6:2, 6:4

6:1, 6:2

6:0, 6:1

7:6, 4:6, 6:3

5:7, 7:6, 6:3

3:6, 6:1, 6:0

6:4, 6:0

6:1, 6:0

6:2, 6:1

6:2, 6:2

6:3, 6:0

7:5, 6:2

6:1, 1:6, 6:4

6:0, 6:0

6:1, 6:4

4:6, 6:0, 6:3

6:1, 6:1

6:2, 6:4

6:2, 6:4

6:2, 6:2

6:0, 6:3

6:4, 6:3

6:1, 6:3

6:1, 6:2

6:3, 6:4